Veličković::fotografija

Zapadna Morava, avgust-septembar 2013.

Fotografije sa Zapadne Morave nastale tokom avgusta i septembra 2013. godine između Čačka i Kraljeva, u atarima sela Slatina, Katrga, Obrva i Popović.

Popularne oznake

O albumu

Izbor jezika

Izbor jezika